1. ถึงแม้เราจะได้รับสัญญาณไฟเขียวแล้ว การที่เราจะเร่งเครื่องออกรถ โดยกะทันหันเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะเหตุใด