10. ข้อใดถูกต้องในการขับรถลากจูง รถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงถอยหลัง