11. เหตุการณ์ใดเมื่อคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด