15. ผู้ขับขี่ไม่ควรรับประทานยานอนหลับก่อนขับขี่ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ใช่หรือไม่