15. เมื่อการให้บริการเกิดปัญหา ข้อใดไม่ใช่วิธีการรับฟังคำตำหนิที่ถูกต้อง