16. ยาบ้ามีโทษแบบเฉียบพลันและระยะยาวหากเสพเป็นเวลานาน ผู้เสพจะมีอาการอย่างไร