19. สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถไฟไหม้คือข้อใด