19. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร