21. เมื่อมีการเบรกอย่างรุนแรงขณะเข้าโค้งแล้ว ล้อของตัวรถกึ่งพ่วงหยุดหมุนหรือล็อก จะมีผลเกิดขึ้นอย่างไร