20. การขับรถเข้าทางโค้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไร