23. ผู้สูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่ง แต่เมื่อได้รับการตรวจโดยจักษุแพยท์ว่ายังคงมีสายตาปกติ ขับขี่ยานพาหนะได้หรือไม่