23. รถคันสีแดงเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาขอทางเพราะด้านซ้ายมีรถเสียจอดกีดขวาง รถคันสีเหลืองต้องปฏิบัติอย่างไร