27. การเบรกอย่างรุนแรงมีผลต่อรถลากจูงรถพ่วงอย่างไร