27. เมื่อท่านขับรถตามหลังรถจักรยานยนต์บนถนนที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือเป็นหลุมเป็นบ่อ ควรปฏิบัติอย่างไร