30. ข้อใดเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยืดอายุการใช้งานของรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วง