30. เมื่อต้องขับรถเข้าใกล้ทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง