32. จากภาพผู้ขับขี่คัน ก ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร