32. ในกรณีที่ท่านขับรถทางตรงผ่านซอย ที่มีรถรอออกเป็นจำนวนมากควรปฏิบัติอย่างไร