33. ขณะขับรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตือนสีแดงแสดง เกิดจากสาเหตุใด