36. การต่อรถกึ่งพ่วงโดยการถอยหลังกระแทกอย่างแรงจะเกิดผลอย่างไร