39. การนำรถลากจูงรถพ่วงออกใช้งาน ผู้ขับต้องตรวจสอบอะไรบ้าง