39. ขณะขับรถเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง ควรหยุดรถในที่ปลอดภัย และปฏิบัติอย่างไร