39. หากท่านขับรถอยู่ในตำแหน่งของรถคันสีแดง (ที่มีลูกศรชี้) ควรระมัดระวังสิ่งใดมากที่สุด