42. การขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงในกรณีใดรถมักจะส่าย ทำให้ควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย