44. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่รถที่มีลักษณะคล้ายรถกึ่งพ่วงที่เรียกว่า “รถสาลี่“ จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งาน