45. เพื่อความปลอดภัยก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ควรเตรียมตัวอย่างไร