49.เมื่อท่านขับรถอยู่ในเส้นทางหลักและต้องการเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางรอง ควรตรวจดูรถจักรยานยนต์ก่อนทำการเลี้ยวเพราะเหตุใด