5. ขณะขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วง ถ้ารู้สึกง่วงนอนควรปฏิบัติอย่างไร