50. ผู้ป่วยเป็นมะเร็งสมอง สามารถขับขี่ยานพาหนะได้หรือไม่