7.) หากท่านต้องการที่จะขับรถผ่านบริเวณทางร่วมทางแยก ท่านควรปฏิบัติอย่างไร