8.) กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถไปชนบุคคลอื่นจนได้รับอันตรายสาหัส นอกจากผู้ขับขี่จะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว ผู้ขับขี่ยังจะต้องรับผิดทางแพ่งอย่างไร