หลักสูตร รถจักรยานยนต์

ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร


ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน(ทรงตัวบนทางแคบ)
(รอถ่ายทำVDOใหม่)

ท่าที่ 3 การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
(รอถ่ายทำVDOใหม่)


ท่าที่ 4 การทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
(รอถ่ายทำVDOใหม่)

หลักสูตร รถยนต์

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า


ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง


ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย


หลักสูตร รถขนส่งชนิดที่ 1  หรือ 2

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า


ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง


ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย


หลักสูตร รถขนส่งชนิดที่ 3 ( รถลากจูง )

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า


ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง


ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย