คิดส์ ดี (Kid’s) มีวินัย เข้าใจกฎจราจร ปลูกฝังความปลอดภัยบนท้องถนนให้เด็ก ๆ

เด็กๆ สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์และกฎจราจร ได้ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ผ่านชีวิตประจำวันที่พบเห็นได้ระหว่างทาง สิ่งที่เด็กๆ ควรเรียนรู้และระวังเป็นอย่างมาก คือ การเดินข้ามถนน

การข้ามถนนที่ดีที่สุด คือการเดินข้ามสะพานลอย หากไม่มีสะพานลอย ก็ควรข้ามทางม้าลาย

  • สอนเด็กๆ ให้สังเกตลักษณะของทางม้าลาย จะมีลักษณะเป็นเส้นตรง สลับช่องในแนวขวาง ส่วนมากจะใช้สีดำสลับขาวหรือแดงสลับขาว เพราะเป็นคู่สีที่สามารถตัดกับถนนได้ดีที่สุด
  • จดจำป้ายสัญลักษณ์ เขตคนข้ามถนน หากพบเจอให้ลดความเร็วลง จอดรถให้นิ่งสนิท และให้คนเดินข้ามไปก่อน
  • หยุดรอสัญญาณไฟคนข้าม ก่อนข้ามถนน ลักษณะสัญญาณไฟคนข้าม จะมีรูปคนเดินข้าม สีแดงและเขียวเท่านั้น ต่างจากสัญญาณไฟจราจรที่มีสามสี เด็กๆ จำไว้ให้ดีนะ
  • มองขวา มองซ้าย หมั่นมองไปด้านข้างให้แน่ใจว่ารถหยุดสนิทแล้ว จึงเดินข้าม

เคล็ดลับความปลอดภัยสำหรับหนูๆ
” ยกมือขึ้นขณะเดินข้ามทางม้าลาย “ จะช่วยให้เห็นตำแหน่งการเดิน ว่าเดินพ้นรถแล้วหรือไม่ เพราะส่วนสูงของเด็กอาจอยู่ตำแหน่งต่ำกว่าระดับสายตาผู้ขับขี่ และยังช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นเด็กจากระยะไกล และลดความเร็วลงอีกด้วย

ปลอดภัยไว้ก่อน

  • เด็กเล็กไม่ควรข้ามถนนตามลำพัง ควรให้ผู้ใหญ่พาข้ามถนนเสมอ
  • จดจ่อกับการเดินข้ามถนน ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ


ที่มา : https://safedrivedlt.com/