ประวัติการทำข้อสอบ


ทำไมต้องเรียนกับโรงเรียนสอนขับรถ

การขับรถบนท้องถนน มีสิ่งที่ต้องรู้หลายอย่าง เช่น การทำความรู้จักกับเรื่องพื้นฐานของรถ เทคนิคขับรถ การเรียนรู้กฎหมายจราจร ป้ายจราจร​ สัญญาณไฟต่างๆ รวมถึงยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น และมารยาทในการขับรถ การเรียนขับรถจะช่วยสร้างพื้นฐาน เสริมทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รักษาชีวิตและทรัพย์สิน
การเลือกเรียนขับรถควรเลือกเรียนกับโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน มีการสอนจริง มีชื่อเสียงที่ดี


โรงเรียนสอนขับรถเซฟดี ไดรฟ์เวอร์

  1. ผู้ฝึกสอนได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการสอนขับรถ 
  2. สนามฝึกหัดขับรถมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กรมขนส่งทางบกรับรองมาตรฐานสนาม
  3. มีระบบฝึกทำข้อสอบที่ครบมากที่สุด แนวข้อสอบปัจจุบัน มีภาษาให้เลือก 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน พม่า)  มีระบบอ่านออกเสียงฟังได้  พร้อมเฉลย
  4. มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Exam ) สอบข้อเขียนได้ที่โรงเรียน ไม่ต้องสอบที่กรมขนส่ง
  5. รถสําหรับใช้ฝึกหัดขับ มีระบบเบรกและติดกล้องวงจรปิดบันทึกการสอน
  6. สอนตั้งแต่พื้นฐานการดูแลรักษารถ รู้จักและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถในเบื้องต้นที่สำคัญ
  7. สอนการขับรถออกถนนจริง  การใช้ความเร็ว เกียร์ การให้สัญญาณไฟที่ถูกต้อง การคาดการณ์ ฯลฯ


เป้าหมายการฝึกทดสอบ เพื่อให้ผู้ทดสอบได้ฝึกการทำแนวข้อสอบ สำหรับการสอบขอรับใบขับขี่และได้มีความรู้ในการขับรถที่ถูกต้องเพื่อการขับขี่รถอย่างปลอดภัย 
หากพบข้อสอบที่มีข้อสงสัยให้ติดต่อกับโรงเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกทำครบทุกหมวดแบบทดสอบ และทำให้ได้คะแนนเต็ม รับรองสอบผ่านแน่นอน ( แบบทดสอบมีทั้งอบบเสมือนจริง แบบอ่าน และ VDO สำหรับนักเรียนทุกท่าน )


การทำใบขับขี่ :  ผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องสแกนลายนิ้วมือของตนเอง เข้าระบบกรมการขนส่งทางบก และอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างอำนวยความสะดวกในการทำใบขับขี่ออนไลน์

เลือกหมวดข้อสอบแบบอ่าน

หมวดที่ 1 กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

หมวดที่ 2 กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

หมวดที่ 3 เครื่องหมายพื้นทาง - ขอบทาง

หมวดที่ 4 ป้ายบังคับ

หมวดที่ 5 ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ

หมวดที่ 6 การคาดการณ์อุบัติเหตุ

หมวดที่ 7 มารยาทและจิตสำนึก

หมวดที่ 8 การขับรถอย่างปลอดภัย

หมวดที่ 9 การบำรุงรักษารถ

หมวดที่ 10 รูปภาพการจราจร และการให้สัญญาณ


เลือกชุดแนวข้อสอบ VDO

รถจักรยานยนต์ - รถยนต์

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 3

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 4

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 5

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 6

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 7

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 8

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 9

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 10

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 11

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 12

แนวข้อสอบรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ ชุดที่ 13


รถขนส่งชนิดที่ 2


รถขนส่งชนิดที่ 3

แนวข้อสอบรถขนส่งชนิดที่ 3 ชุดที่ 1

แนวข้อสอบรถขนส่งชนิดที่ 3 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบรถขนส่งชนิดที่ 3 ชุดที่ 3


ป้ายจราจรประเทศไทย 

ป้ายบังคับ

ป้ายบังคับ คือ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับผู้ใช้เส้นทางให้ปฏิบัติตามหรืองดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำบางอย่าง ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  เช่น ห้ามเลี้ยวซ้าย, ห้ามรถจักรยานยนต์, ห้ามจอดรถ ป้ายเตือน

ป้ายเตือน คือ ป้ายที่เตือนให้ผู้ใช้เส้นทางทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางข้างหน้า เพื่อระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เช่น สัญญาณไฟ, ทางโค้งขวา, ทางตัดกัน ป้ายแนะนำ

ป้ายแนะนำเป็นป้ายที่แนะนำถึงผู้ใช้เส้นทางให้ทราบ เช่น ระยะทาง เส้นทางที่ใช้ เพื่อเป็นประโยนช์แก่ผู้ใช้ทาง


ป้ายจราจรสีฟ้า 

ป้ายจราจรสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน อยู่ในหมวดของป้ายแนะนำมีไว้เพื่อแนะนำข้อมูลการเดินทางให้กับผู้ขับขี่ ซึ่งจะให้ความรู้ ข่าวสาร หรือข้อมูลอื่นๆ อย่างเช่น ป้ายบอกทิศทาง บอกตำแหน่งหรือแสดงการใช้ทาง ป้ายแสดงข้อมูลข่าวสารและการบริการ จะพบเห็นป้ายจราจรสีฟ้าบนทางหลวงสัมปทาน ทางหลวงพิเศษที่เก็บค่าผ่านทาง และทางหลวงแผ่นดิน เพื่อแนะนำการเดินทางให้สะดวกสบายและง่ายต่อการสังเกต

ป้ายเตือนก่อสร้าง

ป้ายเตือนก่อสร้าง จะเป็นสีส้มหรือสีแดง ที่เป็นสีส้มหรือสีแดงนั้นเพื่อให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนได้ระวัง ซึ่งในตอนกลางคืน สีส้มหรือสีแดงพอเวลาโดนไฟหน้ารถก็จะทำให้เห็นเด่นชัดเจน ป้ายเตือนก่อสร้างมาหลากหลายความหมาย เช่น ป้ายคนทำงาน ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน รวมไปถึงป้ายเบี่ยงเบนการจราจร


ป้ายบนพื้นทาง

ป้ายที่ผู้ขับขี่รถต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายที่แสดงไว้อย่างเคร่งครัด