"เรามีความตั้งใจที่จะมอบความรู้เรื่องการขับรถ เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนทุกท่าน และเป็นนักขับรถที่ดี รู้กฏจราจร และมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง"


โรงเรียนสอนขับรถ เซฟดี ไดรฟ์เวอร์

ก่อตั้งโดย : นายเรวัตร บุตรแก้ว ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นโรงเรียนสอนขับรถมาตรฐานแห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรา(รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ)

ผู้เรียนสามารถเรียนฝึกขับรถ อบรม และสอบขอรับใบอนุญาตขับรถ อบรมต่อใบอนุญาตขับรถ ได้ที่โรงเรียน โดยไม่ต้องสอบใหม่ที่ขนส่ง

หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์
 2. หลักสูตรการสอนรถยนต์
 3. หลักสูตรการสอนขับรถขนส่งทางบกชนิดที่ 2 และ 3
 4. หลักสูตรอบรมต่อใบอนุญาตขับรถ
 5. หลักสูตรอบรมสำหรับการขอรับและขอต่ออายุหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ADR)
  • หลักสูตรพื้นฐาน
  • หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแทงก์
 6. หลักสูตรอบรมสำหรับการขอรับและขอต่ออายุหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ADR)
  • หลักสูตรพื้นฐาน
  • หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแทงก์

บริษัท เซฟดี ไดรฟ์เวอร์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฝึกอบรมแทนกรมการขนส่งทางบกสำหรับการขอขึ้นทะเบียนหรือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในกาขนส่ง (TSM)

บริษัท เซฟดี ไดรฟ์เวอร์ จำกัด ได้รับอนุญาต ให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เลขที่ ฉช.000๑๑/๒๕๖๔ สาขาอาชีพ ช่างเครื่องกล

 • อ่านเงื่อนไขและนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


A7945621-AA16-4D78-BDF9-070FD0E9B4FA.jpeg


บริษัท เซฟดี โบรกเกอร์ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ว00029/2559

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0245559001919 

ก่อตั้งปี พ.ศ.2554 โดยนายเรวัตร บุตรแก้ว ได้เช่าอาคารพาณิชย์เปิดธุรกิจขายประกันวินาศที่ถนนมหาจักรพรรดิ์  และต่อมาปี พ.ศ.2559 ได้จดตั้งบริษัท เซฟดี โบรกเกอร์ จำกัด โดยได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.)  ปัจจุบันมี บริษัทประกันวินาศภัย กว่า 20 บริษัท แต่งตั้งให้เป็นนายหน้าขายประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล

ปัจจุบันบริษัท เซฟดี โบรกเกอร์ จำกัด พัฒนารูปแบบการให้บริการ การซื้อประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อประกันซื้อประกันได้ที่ เว็บไซต์ www.savedee.net ที่เปรียบเทียบข้อเสนอ เงื่อนไขความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันที่ชัดเจน และชำระเงินได้ ครบจบได้ในที่เดียว เพื่อให้การซื้อประกันเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่ากับผู้ซื้อประกันภัยทุกคน

 • อ่าน "รู้ก่อนซื้อประกัน" ได้ความรู้ก่อนซื้อประกันที่เราได้
 • อ่าน "ขั้นตอนการเคลม" ได้ความรู้เมื่อต้องใช้บริการจากบริษัทประกันเพื่อรักษาผปลประโยชน์ของลูกค้า