ต่อใบอนุญาตขับรถขนส่ง 2-3

SAVEDEE

 1. นักเรียน ที่ทำประกันภัยรถภาคสมัครใจที่ บริษัท เซฟดีโบรกเกอร์ จำกัด รับสิทธิ์อบรมต่อใบขับขี่ลด 50 %

1. คุณสมบัติ  

 • มีใบอนุญาตขับรถขนส่งชนิดที่ 2, ชนิดที่ 3
 • ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ( ต้องสิ้นอายุไม่เกิน 3 ปี หรือต่อล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือน ) 

2. เงื่อนไขการสมัครและอบรม

 • ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง เพื่อเข้าระบบการอบรมของกรม หากลืมบัตรฯ จะเข้าอบรมไม่ได้
 • มาถึงที่โรงเรียนก่อนเวลาอบรม 15-30 นาที เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
 • แต่งกายสุภาพ  ไม่รบกวนผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่น ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะเข้ารับการอบรม
 • หากไม่มาตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การเรียน ( ต้องสมัครเรียนใหม่ )

3. เอกสารการอบรม 

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 
 • ใบอนุญาตขับรถขนส่งฉบับเดิม
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ในวันอบรมทฤษฎี)

4. อัตราค่าบริการและรอบการเปิดอบรม

 • รถขนส่งชนิดที่ 2  ราคา 300 บาท / ท่าน
 • รถขนส่งชนิดที่ 3 ราคา 300 บาท / ท่าน
 • สนใจเข้าอบรมต่อใบขับขี่ ติดต่อสอบถามรอบอบรมกับทาง Admin  ทางไลน์/ โทรได้นะคะ

5. ขั้นตอนการอบรม

 • อบรมทฤษฎี 2 ชั่วโมง
  วิชา การขับรถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง
 • อบรมเสร็จรับหนังสือรับรอง ไปยื่นทำใบขับขี่ที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

6. ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่

 1. นำหนังสือรับรองผลการเรียน ยื่นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ภายใน 6 เดือน
 2. จองคิวรับใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue เลือกหัวข้อใบอนุญาต
 3. ไปตามวันและเวลาที่จองและแสดงเอกสารการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
 4. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ทดสอบสายตาทางลึก-ทางกว้าง, ตาบอดสี, ปฏิกิริยาทางเท้า)
 5. ผู้ที่ทำ ท. จะต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 6. ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียม 205 บาท


      VDO ต่อใบอนุญาตขับรถขนส่ง

วิชา การขับรถอย่างปลอดภัย ( 2 ชั่วโมง )


สมัครเรียน